Saltar al contingut principal

BIBLIOTECA DE L'IDESCAT

Codi: 25 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oficial de Catalunya, així com de la documentació estadística de caràcter estatal i de la Unió Europea. Els serveis de la biblioteca inclouen l'atenció dels usuaris presencials, l'atenció d'informació telefònica i l'accés al web de l'Idescat, així com del seu catàleg informatitzat. L'any 2012 es continuarà amb l'articulació d'un sistema d'informació que enllaci la informació de les fitxes dels programes anuals d'actuacions i els documents digitals on es difonen els resultats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: BIBLIOTECA DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Finalitat: Garantir l'accés universal i gratuït a la informació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet, biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 205.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/250301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Biblioteca de caràcter públic especialitzada en estadística i dipositària de l'estadística oficial de Catalunya. El seu fons documental (162.000 volums) inclou una selecció d'estadístiques d'àmbit estatal, d'Eurostat i d'altres institucions i organismes rellevants. L'any 2012 s'ha continuat amb l'articulació d'un sistema d'informació que enllaci la informació de les fitxes dels programes anuals d'actuacions i els documents digitals on es difonen els resultats, i s'han iniciat les tasques per al canvi de programari del fons de la biblioteca.

Resultats publicats:

Biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.