Saltar al contingut principal

BIBLIOTECA DE L'IDESCAT

Codi: 25 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oficial de Catalunya, així com de la documentació estadística de caràcter estatal i de la Unió Europea. Els serveis de la biblioteca inclouen l'atenció de les sol·licituds d'informació estadística dels usuaris via telefònica, web o presencial. L'any 2015 se centraran esforços a continuar el procés de digitalització del fons històric d'estadística catalana en paper dipositat a la biblioteca.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: BIBLIOTECA DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Finalitat: Garantir l'accés universal i gratuït a la informació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet, biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 86.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/250301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Biblioteca de caràcter públic especialitzada en estadística i dipositària de l'estadística oficial de Catalunya. El seu fons documental (164.859 volums) inclou una selecció d'estadístiques d'àmbit estatal, d'Eurostat i d'altres institucions i organismes rellevants. L'any 2015 s'ha continuat amb el procés de digitalització del fons històric d'estadística catalana en paper dipositat a la biblioteca.

Resultats publicats:

Biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.