Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

Codi: 26 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. L'anuari està contínuament actualitzat i és accessible, des del web de l'Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès. L'any 2015 s'analitzarà la viabilitat i el procediment a seguir per completar amb gràfics les taules de dades estadístiques de l'anuari.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadístiques de síntesi

Nom: ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

Finalitat: Recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística bàsica de Catalunya, de caràcter anual, segons els diversos nivells territorials, i de la comparativa amb Espanya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 39.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/260101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L' Anuari estadístic de Catalunya s'adapta plenament a l'entorn digital per transformar-se en un servei web, on la cerca d'informació és més còmoda i pot arribar a tothom. Les dades s'actualitzen constantment i es poden consultar les dades d'anys anteriors. L'any 2015 s'han fet els estudis de viabilitat i de procediment a seguir per complementar amb gràfics les taules de l'Anuari i s'ha procedit a la seva adaptació a la nova estructura temàtica del web.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya i comarques

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.