Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA

Codi: 26 02 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització d'un sistema d'indicadors de l'estructura econòmica de Catalunya, que permet conèixer el seu grau de competitivitat i d'internacionalització, amb especial èmfasi en els indicadors relatius a aspectes de la nova economia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadístiques de síntesi

Nom: SISTEMA D'INDICADORS ECONÒMICS

Finalitat: Manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, turisme, sector exterior, empreses.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 46.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/260202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Anualment s'actualitza un recull d'indicadors econòmics de caràcter estructural dels temes següents: comptabilitat, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, moviment turístic, sector exterior, empreses, R+D, innovació i tecnologies de la informació i la comunicació.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors d'estructura econòmica (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.