Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Codi: 26 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de Catalunya a partir dels indicadors estructurals d'Eurostat, que permet una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadístiques de síntesi

Nom: SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Finalitat: Actualització i manteniment d'un sistema d'indicadors de Catalunya que permeti una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: situació econòmica general, ocupació, innovació i recerca, reforma econòmica, cohesió social i medi ambient.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 43.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/260301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els indicadors de la Unió Europea que es difonen corresponen a un conjunt d'indicadors sobre Catalunya, situats en el context d'Europa, que permeten fer la comparativa amb Espanya, la zona euro i la Unió Europea. Estan basats en el conjunt d'indicadors que elabora l'oficina estadística de la Unió Europea (Eurostat) per al seguiment de les polítiques dels països membres (indicadors estructurals) i per conèixer-ne la demografia (indicadors a llarg termini). Les dades s'actualitzen periòdicament segons el calendari de la seva producció. Durant l'any 2012, s'han iniciat els treballs per incloure al sistema els indicadors europeus estratègia 2020.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de la Unió Europea (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.