Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Codi: 26 03 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de Catalunya a partir dels indicadors estructurals d'Eurostat, que permet una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea i amb les regions més comparables amb Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadístiques de síntesi

Nom: SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Finalitat: Actualització i manteniment d'un sistema d'indicadors de Catalunya que permeti una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: situació econòmica general, ocupació, innovació i recerca, reforma econòmica, cohesió social i medi ambient

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 43.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/260301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els indicadors de la Unió Europea que es difonen corresponen a un conjunt d'indicadors sobre Catalunya, situats en el context d'Europa, que permeten fer la comparativa amb Espanya, la zona euro i la Unió Europea. Estan basats en el conjunt d'indicadors que elabora l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) per al seguiment de les polítiques dels països membres (indicadors estructurals) i per conèixer-ne la demografia (indicadors a llarg termini). Les dades s'actualitzen periòdicament segons el calendari de la seva producció. Durant l'any 2013 s'ha produït l'ampliació del sistema d'indicadors amb la incorporació dels indicadors de l'Europa 2020 i d'altres derivats del "Xifres de Catalunya".

Referència temporal de les dades: diversos anys

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de la Unió Europea

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.