Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Codi: 27 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat, l'habitatge i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d'altres organismes i entitats vinculades al sector.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: recull d'informació estadística referent al territori, la mobilitat, el medi ambient, la sostenibilitat, l'habitatge i la millora urbana

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/270101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recopilació de tota la informació referent al territori, la mobilitat, l'habitatge i el medi ambient. Algunes de les taules de l'Anuari contenen informació municipal.

Referència temporal: diversos anys

Desagregació territorial: comarcal, àmbits territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.