Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL A CATALUNYA

Codi: 27 01 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb la distribució comercial del sector quotidià en règim d'autoservei. L'actuació inclou una enquesta dirigida al sector a partir del directori disponible a la Direcció General de Comerç.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu, fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments, tipologia, superfície de venda, quotes de mercat, rendiment mitjà, nombre de treballadors

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/270102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.