Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia, urbanisme.

Organismes difusors: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/270104

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació s'estructura en els apartats següents: territori; demografia; sanitat, salut pública i sanitat ambiental; neteja pública, serveis a les persones; usos del sòl i habitatge; economia, treball i consum; transport i circulació; protecció i seguretat ciutadana; ensenyament; cultura; participació ciutadana i voluntariat, comunicacions i mitjà de comunicació; esports; recursos municipals; eleccions; indicadors.

Referència temporal de les dades: anys diversos (fins a l'any 2011)

Desagregació territorial: municipal. Per a algunes variables es disposa d'informació per districtes, barris i seccions censals

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2011. Consulta per capítols (Internet i pdf)

La informació sobre els reusultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic de la ciutat. L'Hospitalet 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.