Saltar al contingut principal

ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

Codi: 27 01 05 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Finalitat: Reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

Organismes responsables: Ajuntament de Terrassa

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia, urbanisme.

Organismes difusors: Ajuntament de Terrassa

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 40.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/270105

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació s'estructura en els apartats següents: territori i clima, població, treball, estructura empresarial, consum d'aigua i energia, rendes locals, turisme, transports, comunicacions, mitjans de comunicació i societat del coneixement, sanitat i salut pública, medi ambient, serveis socials, ensenyament i recerca, cultura, esports, participació ciutadana, seguretat ciutadana, urbanisme i habitatge, eleccions i govern municipal, finances municipals, cooperació i solidaritat internacionals, el perfil de la ciutat de Terrassa.

Referència temporal de les dades: anys diversos.

Desagregació territorial: municipal. Per algunes variables es disposa d'informació per districtes, barris i seccions censals.

Resultats publicats:

Terrassa 2011. Anuari estadístic (publicació impresa, CD i Internet)

Observacions:

La publicació incorpora també algunes dades sobre altres municipis pròxims com són: Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.