Saltar al contingut principal

INDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES

Codi: 27 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i actualització del servei web "El municipi en xifres", que dóna accés als principals indicadors dels municipis i comarques de Catalunya, fruit de la remodelació de les antigues fitxes municipals, amb més informació, més actual i més accessible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS

Finalitat: Difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 8.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/270301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El municipi en xifres és un servei que dóna accés als principals indicadors de cadascun dels municipis de Catalunya. Està estructurat en 9 àrees temàtiques que engloben més de 190 indicadors, els quals estan constantment actualitzats.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: municipal i comarcal

Resultats publicats:

El municipi en xifres (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.