Saltar al contingut principal

METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA: REPERTORI DE CONCEPTES I VARIABLES

Codi: 28 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Completar l'elaboració del projecte tècnic per dur a terme un repertori o catàleg de les principals classificacions, variables i conceptes utilitzats en les actuacions estadístiques que elabora l'Idescat, amb l'objectiu d'harmonitzar-ne el seu ús i facilitar la coordinació metodològica entre els diferents productors del sistema estadístic de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

Nom: METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Finalitat: Articulació d'un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/280301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han iniciat els treballs d'elaboració d'un catàleg de les principals variables i categories utilitzades en les actuacions estadístiques que elabora l'Idescat, amb l'objectiu d'harmonitzar-ne el seu ús i facilitar la coordinació metodològica entre els diferents productors del sistema estadístic de Catalunya. També s'han completat els treballs de documentació dels 73 principals processos estadístics a càrrec de l'Idescat.

Observacions:

La insuficiència de recursos humans i materials dedicats a aquest projecte no ha permès que els treballs referents a variables i categories utilitzades en les actuacions estadístiques es materialitzin durant l'any 2015 en cap resultat publicable.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.