Saltar al contingut principal

Organisme

Seleccioneu un valor d'organisme per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2024 amb aquesta característica.

Definicions

  • Organisme responsable: organisme que ha d'executar i difondre, quan s'escaigui, l'actuació estadística.
  • Organisme col·laborador: organisme diferent de l'organisme responsable que ha de subministrar informació o aportar recursos per a la realització de l'actuació estadística. La participació s'ha de regular, en cada actuació concreta, per mitjà d'un conveni.