Saltar al contingut principal

Tipus d'actuació

Seleccioneu un valor de tipus d'actuació per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2024 amb aquesta característica.

Definicions

  • Consolidada: actuació estadística desplegada en algun dels plans estadístics anteriors, que s'ha mostrat vàlida i útil per al coneixement de la realitat i que subministra informació periòdica.
  • Nova: actuació estadística que s'ha d'iniciar durant aquest pla estadístic o que s'ha desplegat en plans estadístics anteriors, però que no es pot considerar una actuació estadística consolidada, perquè es troba en un estadi inicial de desenvolupament o per les seves característiques.