Saltar al contingut principal

Grau de compliment: L'actuació s'ha dut a terme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Grau de compliment: L'actuació s'ha dut a terme

Nombre d'actuacions: 289

Cost directe estimat: 10.045.414 €