Saltar al contingut principal

Àmbit 01: Població

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Àmbit: 01. Població

Nombre d'actuacions: 31

Cost directe estimat: 964.515 €