Saltar al contingut principal

Àmbit 01: Població

Programa anual d'actuació estadística: 2020

Àmbit: 01. Població

Nombre d'actuacions: 35

Cost directe estimat: 1.466.982 €