Saltar al contingut principal

Àmbit 03: Sectors econòmics

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Àmbit: 03. Sectors econòmics

Nombre d'actuacions: 68

Cost directe estimat: 1.989.194 €