Saltar al contingut principal

Àmbit 03: Sectors econòmics

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Àmbit: 03. Sectors econòmics

Nombre d'actuacions: 66

Cost directe estimat: 2.110.789 €