Saltar al contingut principal

Àmbit 03: Sectors econòmics

Programa anual d'actuació estadística: 2024

Àmbit: 03. Sectors econòmics

Nombre d'actuacions: 66

Cost directe estimat: 2.252.300 €