Saltar al contingut principal

Subàmbit 04 09: Eleccions i participació ciutadana

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Subàmbit: 04 09. Eleccions i participació ciutadana

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 16.808 €