Saltar al contingut principal

Subàmbit 05 03: Salut

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Subàmbit: 05 03. Salut

Nombre d'actuacions: 23

Cost directe estimat: 2.494.600 €