Saltar al contingut principal

Organisme: Universitat de Barcelona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Universitat de Barcelona

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 413.300 €