Saltar al contingut principal

Organisme: Universitat de Lleida

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Universitat de Lleida

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 43.300 €