Saltar al contingut principal

Organisme: Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 195.000 €