Saltar al contingut principal

Organisme: Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 3.000 €