Saltar al contingut principal

Organisme: Departament d'Educació

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2020

Organisme: Departament d'Educació (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 4

Cost directe estimat: 124.000 €