Saltar al contingut principal

Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí (CSUPT)

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí (CSUPT) (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 80.000 €