Saltar al contingut principal

Organisme: Gestió de Serveis Sanitaris

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Gestió de Serveis Sanitaris

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 6.000 €