Saltar al contingut principal

Organisme: cambres de comerç catalanes

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: cambres de comerç catalanes

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 80.000 €