Saltar al contingut principal

Organisme: Direcció General de Cadastre

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Direcció General de Cadastre

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 182.731 €