Saltar al contingut principal

Organisme: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 80.000 €