Saltar al contingut principal

Organisme: centres de recerca

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: centres de recerca

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 45.000 €