Saltar al contingut principal

Organisme: centres de recerca

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: centres de recerca (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 121.700 €