Saltar al contingut principal

Organisme: companyies subministradores

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2020

Organisme: companyies subministradores (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 1.500 €