Saltar al contingut principal

Organisme: consorcis

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: consorcis

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 31.500 €