Saltar al contingut principal

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (responsable)

Nombre d'actuacions: 39

Cost directe estimat: 696.800 €