Saltar al contingut principal

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 4

Cost directe estimat: 402.000 €