Saltar al contingut principal

Organisme: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Organisme: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 5

Cost directe estimat: 152.500 €