Saltar al contingut principal

Organisme: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 35.450 €