Saltar al contingut principal

Organisme: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 339.000 €