Saltar al contingut principal

Organisme: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Nombre d'actuacions: 4

Cost directe estimat: 130.800 €