Saltar al contingut principal

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Programa anual d'actuació estadística: 2020

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Nombre d'actuacions: 49

Cost directe estimat: 4.520.528 €