Saltar al contingut principal

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Nombre d'actuacions: 32

Cost directe estimat: 1.066.000 €