Saltar al contingut principal

Estadística del Padró municipal d'habitants

Codi: 01 01 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Explotació estadística del Padró continu per obtenir la distribució de la població per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener. Actualització de la base de dades de la població estrangera. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 45.000 habitants.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident,

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, generació, nacionalitat i lloc de naixement

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2019 (el mes d'abril del 2019 es publicaran dades avançades de la població a 1 de gener)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019