Saltar al contingut principal

Sistema integrat de dades demogràfiques

Codi: 01 01 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Elaboració d'explotacions conjuntes a partir del Registre estadístic de població i de registres especialitzats de base poblacional.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat, variables censals, variables del moviment natural, dels alumnes universitaris i dels alumnes no universitaris, dels ocupats i dels demandants d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal

Període de referència: —

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010107

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.