Saltar al contingut principal

Censos de població i habitatges

Codi: 01 02 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 02. Censos de població i habitatges

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Completar l'explotació del Cens de població i habitatges 2011 i atendre comandes d'usuaris. Participar en la preparació del projecte metodològic del Cens de població i habitatges 2021.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat i lloc de naixement, llars i famílies, cens lingüístic, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, edificis, habitatges i mobilitat obligada, migracions, fecunditat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals

Període de referència: 2011

Periodicitat: decennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.