Saltar al contingut principal

Estadística del coneixement de la llengua catalana

Codi: 01 02 03PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 02. Censos de població i habitatges

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Consorci per a la Normalització Lingüística, Secretaria d'Universitats i Recerca, Departament d'Educació

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: L'Estadística del coneixement de la llengua catalana té com a objectiu proporcionar informació del coneixement de la llengua catalana de la població resident a Catalunya. La informació s'obté a partir del Registre estadístic de població, dels censos de població i dels registres d'alumnes i titulacions. L'any 2021 es duran a terme els treballs de recollida, classificació, codificació i integració de les dades.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, nacionalitat, lloc de residència, coneixement del català

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: —

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.