Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis

Codi: 01 03 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de matrimonis, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat i l'elaboració dels indicadors de nupcialitat. Creació de l'arxiu estadístic de matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració del matrimoni davant del Registre Civil.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: matrimonis, cònjuges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d'instrucció i nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2018,2019 (dades definitives 2018 i dades provisionals 2019)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2020 dades provisionals

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010302

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020