Saltar al contingut principal

Estadística de defuncions

Codi: 01 04 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Actualització de l'Estadística de defuncions i dels indicadors de mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població. S'elabora la tabulació de les defuncions, la taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat, utilitzant el patró estàndard europeu.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: defuncions

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, estat civil, lloc de residència, funcions de la taula de vida, mortalitat estandarditzada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2018 (la taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada corresponen al període 2013-2018)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.